A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (từ ngày 09-11/3/2022)

Với chủ đề: Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 09 đến 11/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sáng 11/3, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết nêu rõ: Đại hội biểu dương toàn thể hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cả nước đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII; thẳng thắn chỉ rõ 4 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 5 bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nghị quyết nêu các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Cụ thể, về mục tiêu, Đại hội xác định phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội xác định là: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

Hằng năm, giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp Trung ương đề xuất thành công ít nhất 5 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết nêu rõ: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; hội nhập quốc tế.

Nghị quyết Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII nghiên cứu cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của phụ nữ cả nước

 

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công thể hiện trên 5 phương diện. Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) có 2 điểm mới căn bản, trong đó quy định về hội viên danh dự... Đó là những thông tin được chia sẻ với báo chí ngay sau Đại hội kết thúc.

Thông tin nhanh về kết quả Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, thành công của Đại hội được thể hiện trên 5 phương diện:

Thứ nhất, quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, nhất là việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội phụ nữ toàn quốc XIII được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. 

Thứ hai, sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN VIệt Nam khóa XIII có đủ phẩm chất, năng lực đảm nhận được nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới gồm 155/163 uỷ viên, đảm bảo tính kế thừa, liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các lực lượng phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và cam kết vì sự nghiệp bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. 

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các Uỷ viên Ban Chấp hành đã bầu 31 ủy viên tham gia Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khoá XIII; 100% Uỷ viên Ban Chấp hành có mặt đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII Hà Thị Nga là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII và bầu 04 Phó Chủ tịch Hội.

Thứ ba, hình thức thảo luận, trao đổi thông tin cũng được đổi mới trong kỳ Đại hội lần này. Tại Đại hội đã có 62 tham luận dạng bài viết và video clip được tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong đó, có 18 tham luận và 10 clip trình bày tại các phiên toàn thể của Đại hội. 

Bên cạnh các tham luận trình bày trong các phiên toàn thể, Đại hội tổ chức 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề về: (1) Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; (2) Phụ nữ trong nền kinh tế số; (3) Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; (4) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; (5) Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Với cách làm này, đại biểu Đại hội có cơ hội được thảo luận, tham luận theo các chủ đề mình quan tâm và tiếp cận với nhiều chủ đề khác nhau phù hợp với lĩnh vực công việc, đồng thời có nhiều thời gian để trao đổi, bàn luận về những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả phương hướng hoạt động trong 5 năm tới.  

Thứ tư, công tác tuyên truyền trước, trong sau Đại hội được thực hiện rầm rộ, khí thế ở tất cả các cấp Hội trong cả nước. Nhiều tỉnh/ thành phố phổ biến tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội, phát trailer về Đại hội trên các trang Fanpage, nhiều tin bài, phóng sự về Đại hội được đăng tải thực hiện trên các Đài, báo Trung ương và địa phương. 

Thứ năm là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh đảm bảo chu đáo, an toàn. Trong quá trình tổ chức, Đại hội đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị, tổ chức đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tổ chức thành công Đại hội.

Liên quan đến Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương thông tin có 2 điểm mới căn bản: 

Một là, công nhận bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội. 

Hai là, thành lập Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội để đảm bảo tập trung xây dựng và thực hiện chuyên nghiệp hơn trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao vị trí, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, phát huy sức mạnh và vai trò của đội ngũ Ủy viên Ban Chấp hành các cấp Hội, nhất là khi có vụ việc khiếu kiện phức tạp, kỷ luật cán bộ Hội chủ chốt. Việc lập và vận hành hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ theo hướng kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và không có bộ máy chuyên trách độc lập.

 Chủ tịch Hà Thị Nga (thứ hai từ phải qua) cùng các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại họp báo

 

Trả lời báo chí về tiêu chí để trở thành hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, Hội đã nhận được sự hỗ trợ rất đắc lực của các cá nhân có sự ảnh hưởng trong xã hội như các nhà ngoại giao, nhà hoạt động xã hội, nghệ sỹ...  Họ đều có chung mong muốn được cống hiến, tham gia nhiều hơn, cụ thể hơn nữa vào các hoạt động của Hội, sự tiến bộ của phụ nữ.

“Hội viên danh dự có cả nam và nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có đặc thù về giới. Từ yêu cầu thực tiễn, chúng tôi thấy rằng không nên khuôn hẹp đối tượng hội viên, mà cần cả những đối tượng khác để đồng hành, góp phần tích cực thực hiện công tác bình đẳng giới. 

Sau khi đưa nội dung này vào Điều lệ, Hội sẽ còn một bước nữa là ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ. Theo đó, sẽ có tiêu chí cụ thể để xét hội viên danh dự”, Chủ tịch Hà Thị Nga nói.

Trả lời câu hỏi về số lượng hội viên tham gia tổ chức Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho hay, hiện Hội có 19 triệu, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt trên 75%, địa bàn hoạt động chủ yếu ở khu dân cư. Đây là tỷ lệ khá cao, nhưng việc chăm lo cho hội viên vẫn là điểm yếu. Để tiếp tục chăm lo hội viên được tốt hơn, Đại hội đã xác định khâu đột phá là "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh", nâng cao tổ chức, tập hợp hội viên cơ sở.

Liên quan tới 1 trong 08 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022- 2027 được Đại hội xác định là: "Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý", Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế là hoạt động Hội đã triển khai từ nhiều nhiệm kỳ với nhiều giải pháp. Bên cạnh cung cấp vốn, các cấp Hội còn hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình kinh tế tập thể; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hướng nghiệp, dạy nghề...

Chủ tịch Hà Thị Nga và tân Phó Chủ tịch Trần Lan Phương đánh giá, đây là chỉ tiêu "vừa sức", có tính khả thi. Ngoài giải pháp nêu trên, trong nhiệm kỳ này, Hội sẽ tích cực thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030" được Chính phủ giao nhằm sớm hiện thực hóa chỉ tiêu Đại hội./.

 

Tác giả: CTV: Nguyễn Thương
Nguồn:https://dangcongsan.vn/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết