TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NHÃ NAM

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Quang, Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại: 0982289212 - 0985353425 - 0354116495

Mail: c0ttnhanamty@bacgiang.edu.vn

Website: mnttnhanam.pgdtanyen.edu.vn

 

CUNG CẤP THÔNG TIN PHẢN ÁNH NHANH TẠI ĐÂY