Đóng lại
Sinh hoạt chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức bữa ăn - một biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ" tại tổ chuyên môn 5-6 tuổi

Sinh hoạt chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức bữa ăn - một biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ" tại tổ chuyên môn 5-6 tuổi

                   Giáo dục mầm non được xem là một những bước ngoặt quan trọng đầu đời của trẻ. Song song với việc đổi mới các hình thức hoạt động ở trường mầm non thì việc tổ chức bữa ăn đảm bảo ...