Trường mầm non TT Nhã Nam nằm ở phía Bắc huyện Tân Yên. Trường được thành lập từ năm 2003 theo Quyết định số 84/QĐ-UB ngày 03/9/2003 của UBND huyện Tân Yên, là cơ sở giáo dục mầm non công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Phòng GD&ĐT Tân Yên. 

Từ khi được thành lập, nhà trường đã tích cực tham mưu với địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, nhiều năm đạt danh hiệu Trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc. Năm 2020, cơ sở mới của trường được xây dựng ở khu Đồng Cửa - Tổ dân phố Tân Quang với tổng diện tích trên 11.000m2 với công trình nhà lớp học, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Từ điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đã tạo nền tảng giúp nhà trường ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, sự cố gắng nỗ lực của tập thể CB, GV, NV, nhà trường đã đạt danh hiệu cơ quan văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh, tập thể lao động tiên tiến, chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, chi đoàn đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Tháng 5/2021, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1.

Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường đã quan tâm bồi dưỡng đội ngũ CBGV có đủ trình độ, năng lực thực hiện công tác CSGD trẻ. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thường xuyên được bổ sung, tu sửa, thay thế kịp thời đáp ứng cho việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhà trường xác định rõ: Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào việc xây dựng nền kinh tế tri thức và GDMN chính là nền tảng đầu tiên của một xã hội phát triển trong tương lai./.