Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non Thị trấn Nhã Nam nằm tại số 23 đường Cả Trọng - Phố Lao Động - Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang.

Năm 2003, cùng với sự thành lập Thị trấn Nhã Nam, trường MN Thị trấn Nhã Nam được tách ra từ trường mầm non Nhã Nam và đi vào hoạt động. Đến nay, nhà trường đã ngày càng khẳng định uy tín  tại khu vực Đông Bắc huyện Tân Yên và ngày càng phát triển.