• Mai Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tramy203195@gmail.com
 • Nguyễn Huyền Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Văn phòng; Nhân viên Kế toán
  • Email:
   nguyenhuyenmi90@gmail.com
 • Thân Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Email:
   thanthithuy1988mn@gmail.com
Cơ cấu tổ chức