Đóng lại
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ chuyên môn 4-5 tuổi và 5-6 tuổi; Ủy viên BCH Công đoàn
  • Email:
   longlongdangyeu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
  • Email:
   glu.thuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   thaokhiu1986@gmail.com
 • Vũ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thanh0169787@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn thanh niên
  • Email:
   chanhleo2207@gmail.com
Cơ cấu tổ chức