• Đỗ Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thao.bibi262@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ chuyên môn 4-5 tuổi
  • Email:
   tomthoi89.@.gmail.com
 • Nguyễn Thị Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi đoàn
  • Email:
   Khuestyle.tybg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 4-5 tuổi
  • Email:
   longlongdangyeu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn thanh niên
  • Email:
   chanhleo2207@gmail.com
Cơ cấu tổ chức