• Đỗ Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dolyxinh1971@gmail.com
 • Nguyễn Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenut9292@gmail.com
 • Vũ Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn; Tổ phó Tổ chuyên môn 3-4 tuổi
  • Email:
   Hienkeo.88@gmail.com
 • Đặng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   danghoa413179@gmail.com
 • Trần Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranthimen395@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 3-4 tuổi; Ủy viên BCH Chi đoàn
  • Email:
   ttnhanam1994@gmail.com
Cơ cấu tổ chức