• Nguyễn Ánh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam
  • Điện thoại:
   0964412777
 • Trần Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 5-6 tuổi
  • Email:
   glu.thuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 3-4 tuổi; Ủy viên BCH Chi đoàn
  • Email:
   ttnhanam1994@gmail.com
 • Nguyễn Huyền Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Văn phòng; Nhân viên Kế toán
  • Email:
   nguyenhuyenmi90@gmail.com
 • Nguyễn Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0354116495
  • Email:
   namtrong681968@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn; Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0365155995
  • Email:
   Dokythu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982289212
  • Email:
   tigondo2126820463@gmail.com
Cơ cấu tổ chức