• Nguyễn Thị Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi đoàn
  • Email:
   Khuestyle.tybg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 3-4 tuổi; Ủy viên BCH Chi đoàn
  • Email:
   ttnhanam1994@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn thanh niên
  • Email:
   chanhleo2207@gmail.com
Cơ cấu tổ chức