• Lưu Quỳnh Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962862769
  • Email:
   Quynhlien1976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0354116495
  • Email:
   namtrong681968@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn; Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0365155995
  • Email:
   Dokythu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982289212
  • Email:
   tigondo2126820463@gmail.com
Cơ cấu tổ chức