Đóng lại
 • Trần Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranthimen395@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ chuyên môn 4-5 tuổi và 5-6 tuổi; Ủy viên BCH Công đoàn
  • Email:
   longlongdangyeu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
  • Email:
   glu.thuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 3-4 tuổi và Nhà trẻ; Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên
  • Email:
   ttnhanam1994@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   thaokhiu1986@gmail.com
 • Vũ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thanh0169787@gmail.com
 • Nguyễn Huyền Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Hành chính - Nuôi dưỡng; Nhân viên Kế toán
  • Email:
   nguyenhuyenmi90@gmail.com
 • Nguyễn Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0354116495
  • Email:
   namtrong681968@gmail.com
Cơ cấu tổ chức