Đóng lại
 • Nguyễn Ánh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam
  • Điện thoại:
   0964412777
 • Trần Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh
 • Đặng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   danghoa413179@gmail.com
 • Trần Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranthimen395@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ chuyên môn 4-5 tuổi và 5-6 tuổi; Ủy viên BCH Công đoàn
  • Email:
   longlongdangyeu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ chuyên môn 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
  • Email:
   glu.thuong@gmail.com
Cơ cấu tổ chức