• Mai Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tramy203195@gmail.com
 • Đỗ Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dolyxinh1971@gmail.com
 • Nguyễn Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenut9292@gmail.com
 • Lưu Quỳnh Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962862769
  • Email:
   Quynhlien1976@gmail.com
 • Vũ Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn; Tổ phó Tổ chuyên môn 3-4 tuổi
  • Email:
   Hienkeo.88@gmail.com
Cơ cấu tổ chức