Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
10/02/2022
Ngày hiệu lực:
10/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2020
Ngày hiệu lực:
02/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
16/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
10/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày hiệu lực:
20/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Ngày hiệu lực:
20/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ thông báo số 39/TB-UB ngày 04 tháng 04 năm 2018 của UBND huyện Tân Yên quy định về giờ làm việc mùa hè, Trường MN TT Nhã Nam thực hiện thời gian đón, trả trẻ như sau:

Buổi sáng: Đón trẻ từ 7h00 đến 8h00.

Buổi chiều: Trả trẻ từ 17h00 đến 17h15.

Nhà trường xin thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh được biết, chủ động thực hiện hiệu quả./.

Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày hiệu lực:
16/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch đón, trả trẻ mùa đông

Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CÔNG VĂN - VĂN BẢN