• Vũ Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn; Tổ phó Tổ chuyên môn 3-4 tuổi
  • Email:
   Hienkeo.88@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn; Tổ phó Tổ chuyên môn 5-6 tuổi
  • Email:
   thaokhiu1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn; Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0365155995
  • Email:
   Dokythu@gmail.com
Cơ cấu tổ chức