Đóng lại
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ chuyên môn 4-5 tuổi và 5-6 tuổi; Ủy viên BCH Công đoàn
  • Email:
   longlongdangyeu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   thaokhiu1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn; Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985353425
  • Email:
   thuankien63@gmail.com
Cơ cấu tổ chức